BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

PHÂN TÍCH MỘT SỐ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG THƯỜNG ÁP DỤNG TRONG QUY HOẠCH CẢNG TẠI VIỆT NAM

Posted by bienbo on 16.07.2009

 (ANALYSING SOME STRONG POINTS AND WEAK POINTS OF CARGO FORECAST’S METHODS WHICH APPLIED FOR PORT PLANNING IN VIET NAM)

KS. ĐỖ TIẾN DŨNG
    

                                                                       

Bài báo của KS Đỗ Tiến Dũng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đã được đăng trên BIỂN & BỜ, số 3+4/2009

Tóm tắt: Dự báo lượng hàng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quy hoạch cảng vì nó giúp xác định nhu cầu của cảng từ đó quyết định đến quy mô cảng. Chính vì thế việc phân tích một số ưu nhược điểm của các phương pháp Dự báo lượng hàng thường áp dụng cho Quy hoạch cảng  tại Việt Nam là cần thiết nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác dự báo.

 

Abstract: Cargo forcast is very important in port planning because it help to determine size of port. Therefore, analysing some strong points and weak points of cargo forcast methods that applied for port planning in Viet Nam is necessary to improve the forcast .

Xem tiếp

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: