BIỂN – BỜ

Diễn đàn về Cảng – Đường thuỷ – Thềm lục địa Việt Nam

QCVN 03 : 2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Posted by phanbachchau on 27.10.2009

   QCVN 03 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa họcCông nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số:33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009

 

.

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33 /2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2009 

THÔNG T­­Ư

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng,

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

 

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2010.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:        

– Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

– Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;                         
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Sở Kiến trúc Quy hoạch TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;

– Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;

– Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
– Lưu: VP, PC, KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

Cao Lại Quang

Xem tiếp: QCVN 03 : 2009/BXD

Advertisements

3 phản hồi to “QCVN 03 : 2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị”

  1. xe khach toyota cu

    QCVN 03 : 2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dá»±ng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị « BIỂN – BỜ

  2. dien dan oto hai phong

    QCVN 03 : 2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dá»±ng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị « BIỂN – BỜ

  3. xe audi a8 w12

    QCVN 03 : 2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dá»±ng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị « BIỂN – BỜ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: